Të mashtruan kur thanë: Mevludi është Bidat…..e vërteta është se ai është Synet i mirë

“Lindja e Profetit është Bidat” dhe “Ëmbëlsira e mevludit  është  risi”. Këto janë fjalët me të cilat fillohen gjithmonë bisedat nga ekstremistët duke i përsvritur dhe  botuar ato çdo vit me fillimin e muajit Rebiul Evvel muaji i lindjes së të Dërguarit të dashur, paqja dhe bekimet qofshin mbi të, dhe përkojnë me kremtimin e muslimanëve për lindjen e profetit. Ne gjejmë një grup të personave që mund ti quajmë Haramxhinjë që nuk kujdesen për asgjë tjetër vetëm që të botojnë fetva strikte që ndalojnë festimin dhe blerjen e ëmbëlsisë së Mevludit dhe tregojnë kënaqësinë e lindjes së më të mirëve nga krijimi i Allahut dhe Vula e Profetëve.

Këta militantë kanë harruar se i pari që festoi lindjen e Profetit ishte vet Profeti Muhamed, paqja dhe bekimet qofshin mbi te i cili agjëronte çdo ditë të  hënën, kur u pyet për agjërimin e ditë së hënë, tha: “Atë ditë unë kam lindur dhe ditë më është zbrit shpallja “Transmetuar nga Imam Muslimi,.

Festimi i lindjes është një “Risi e mirë” udhëheqësi i Besimtarëve, në hadithin e Al-Hafidh Ibn Haxher al-Askalani  nxori se Mevludi i Pejgamberit ka bazë dhe argument në Hadith.

Nuk është e saktë të thuhet: Çdo gjë që i Dërguari i All-llahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) nuk ka bërë, nëse është e pranuar apo jo sheriati ajo është e refuzuar, por duhet sqaruar në detale, Imami ynë i madh Muhamed bin Idris Esh Shafiij  ka thënë : Bidatet janë dy llojesh, njëra prej tyre është ajo që është në kundërshtim me  Kur’anin, synetin, ixhmain kjo vshtë risi e keqe e humbur kjo risi është e gabuar dhe e dyta është e mira  nuk është e diskutueshme për një nga këto dhe ky azhurnim nuk është i dënueshëm.

Kuptimi i fjalëve të Imam Shafiut: Ka gjëra që janë bidate por në përputhje me Kur’anin, Synetin dhe Ixhmain kjo është  një bidat i mirë, pasi zotëria ynë Omar bin al-Khattab Allahu qoftë i kënaqur me të pasi i mblodhi njerëzit  në namazin e Taraivit në një imam ai tha : Sa bidat i mirë ky. Transmeton Buhariu.

Dijetarët e Islamit kanë shkruar libra dhe vepra mbi lindjen e Profetit dhe kremtimin e saj, kështu që Imam Hafiz Ibn Dahih erdhi nga Maroku dhe hyri në Siri dhe Irak dhe kaloi qytetin e Erbilit në vitin 604 Hixhri dhe gjeti udhëheqësin e atij vendi që e madhëronte Mevludin e dijetari shkroi një libër dhe e quajti: “EtTenviir fi Mevlid Elbeshir El Nedhiir” po ashtu dijetarë të tjerë shkruan libra për këtë po ashtu .

Studiuesit, dijetarët, modernistët dhe konservatorët si Al-Hafiz al-Askalani, Hafiz al-Sakhawi, Hafiz al-Suyuti dhe shumë të tjerë, madje edhe dijetarë të al-Azhar si ish-sheiku  egjiptian Mohammed Bakhit al-Mutai ‘i dhe të gjithë ata që erdhën pas tij nga muftitë. Edhe dijetarët e Libanit dhe Sirisë. Nuk ka arsye për ta mohuar, por është e denjë të quhet një synet i mirë, sepse përfshinte fjalët e të Dërguarit të Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij i cili ka thënë : “Kushdo që në Islam zbulon një punë të mirë ka  shpërblim ai dhe të gjithë ata që veprojnë me atë punë pa ju munguar atij.

Sa i përket ëmbëlsirës së lindjes dhe manifestimeve të kremtimit, këta militantë argumentojnë se është herezi sepse të parët e kanë bërë shiitët, megjithëse librat e dijetarëve dhe historianëve suni, përfshirë Imam Suyuti dhe Ibn Kethiir dhe Sheukani dhe Ibn Khalkan dhe Ibn Dahiyah dhe të tjerët kanë konfirmuar se i pari që festoi lindjen e Profetit ishte udhëheqësi i Irbilit (në Irakun e veriut tani), mbreti Muzaffar Abu Said Kokbari bin Zinedine Ali bin Bektkin, i cili u dokumentua nga dijetarët sunitë dhe e përshkroi atë si një njeri modest të mirë Sunit.

Ata që e mohojnë festimin e lindjes dhe blerjen e ëmbëlsirave sepse Shiat janë ata që e bëjnë këtë, u bazuan në pretendimin e tyre nga vetëm një transmetim i El Kazvinit i cili vdiq në vitin 845 AH.

Pejgamberi (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kushdo që në Islam zbulon një punë të mirë ka  shpërblim ai dhe të gjithë ata që veprojnë me atë punë pa ju munguar atij”. Ata që e mohojnë festimin e lindjes janë të privuar nga dashuria e zotëriut tonë të Dërguarit të All-llahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) problemi me ta është se ata dëshirojnë që ti largojnë njerëzit nga çdo gjë që lidhet me dashurinë për Profetin Muhamed siç është festimi i lindjes së tij, vizita e tij dhe familja e tij, lavdërimi i tij me poezi dhegjithçka ka të bëjë me maksimizimin e paqes së profetit mbi të dhe familjen e tij dhe shkallën në të cilën meriton , dhe kjo nuk është e tepruar.

A nuk i lexojnë fjalët e All-llahut të Plotfuqishëm në Suren El-Feth: “Ne të kemi dërguar si dëshmitar,  predikues dhe porositës (8), që të besoni në Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe ta madhëroni ta lavdëroni dhe ta përmendni herët në mëngjes dhe në mbrëmje.

Autor : HANI  DAWAH – zv. Këshilltar i Myftiu të Egjiptit

 

Related posts

Leave a Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

6 + 2 =