Radikalizimi në epokën dixhitale: Përdorimi i internetit në 15 raste të terrorizmit dhe ekstremizmit

Ky studim ka kryer kërkime hulumtuese, primare mbi rolin e internetit në radikalizimin e 15 terroristëve dhe ekstremistëve në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjeturat e studimit konfirmojnë se interneti ka pasur një ndikim të rëndësishëm në procesin e radikalizimit të ekstremistëve të dhunshëm dhe terroristëve, rastet e të cilave janë shqyrtuar. Pesë hipoteza të studimit janë mbështetur nga këto gjetje:
Së pari, interneti krijon më shumë mundësi për t’u bërë i radikalizuar.
Së dyti, interneti vepron si një “dhomë echo”, domethënë, një vend ku individët gjejnë idetë e tyre të mbështetura dhe që kanë joshje nga individë të tjerë me mendime të ngjashme.
Së treti, interneti përshpejton procesin e radikalizimit.
Së katërti, interneti lejon radikalizimin të ndodhë pa kontakt fizik me terroristët.
Së pesti, interneti rrit mundësitë për vetë-radikalizim.
Studiuesit këshillojnë kujdes në përgjithësim nga ky studim për shkak të numrit të vogël të rasteve që përbëjnë një mostër komoditeti. Kështu, tregimet e atyre terroristëve në mostër nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht mënyrën në të cilën të gjithë ekstremistët dhe terroristët e dhunshëm e përdorin internetin gjatë radikalizimit të tyre. Megjithatë, ky studim ofron njohuri të dobishme që mund të udhëheqin studimet e ardhshme në këtë fushë. 15 rastet terroriste u identifikuan nga ekipi hulumtues në konsultim me Shoqatën Britanike të Shefave të Policisë dhe Njësisë Britanike kundër Terrorizmit. Intervistat u zhvilluan me zyrtarët e lartë hetues të përfshirë në disa raste, dhe sjelljet në internet të terroristëve të dënuar u ekzaminuan nga të dhënat e gjetura nga policia drejtpërsëdrejti nga kompjuterët e individëve.

Related posts

Leave a Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

33 − = 23