Përballje intelektuale ndaj Islamit politik

Nuk ka dyshim se idetë e rreme fetare janë një nga rreziqet më të rëndësishme me të cilat përballemi në nivelin lokal dhe ndërkombëtar, sepse ekstremizmi fetar zakonisht nuk ndalet te ideologjia ekstremiste, e cila shtrihet në një pjese te saj, por shume shpejt zhvillohet në fazën e imponimit te mendimi, dhe pastaj  përpiqen  të ia imponojnë tërë shoqërisë Ekstremizmin i cili nuk ka zgjidhje përveç dhunës terrorizmit dhe derdhjes se gjakut, ekstremizmi fillon me ide të çoroditur siç është qeverisja ose injoranca e shoqërisë ose nevoja për prishjen e regjimeve ekzistuese dhe krijimin e një kalifati të pretenduar, dhe përfundon me përplasje, vrasje, bomba, ndarje të shteteve dhe zhvendosje e popujve, dhe kjo sekuencë, të cilën ne e quajmë islam politik, është e ngjashme, dhe madje edhe më e dëmshme e më me ndikim dhe e dhunshme.

Ekstremisti tani ne këtë kohe nuk aspiron më të djegë ndonjë klub, të shkatërrojë klubin e natës, ose të prishë faltoren siç ishte në vitet 1970 dhe më gjerë,  nuk qëndron më në rrugën e vrasjes së një qytetari të zakonshëm ose të një zyrtari të lartë., te gjitha këto edhe nëse ndodhin këto janë vetëm faza e pare fillestare e thjeshtë nga ajo që ëndërrojnë këta militantë, ambiciet e terroristëve janë zgjeruar deri në pikën e marrjes së fondeve, vendosjen e ushtrive, armatimin e batalioneve, stërvitjen dhe sigurimin e individëve në subjekte të organizuara që janë shumë të ngjashme me ushtritë e rregullta, ose të paktën milicit e organizuara , me përdorimin e të gjithë teknologjisë moderne nga xhirimi dhe shfaqja. Pushtimi i mediave sociale për përhapjen e ideve ekstremiste, se ekstremizmi dhe terrorizmi janë zhvendosur nga një fenomen individual i pa dallueshëm në një fenomen kolektiv të organizuar që përfshihet në aleanca ndërkombëtare, të cilat nuk marrin parasysh dimensionin moral dhe njerëzor, si dhe fenë.

Në nivelin e konfrontimit intelektual, dhe më e rëndësishmja, institucionet shkencore dhe intelektuale duhet të hyjnë në fazën e konfrontimit serioz bazuar në një vizion të thellë dhe studime të kujdesshme në një mënyrë moderne shkencore, dhe përgjigje sistematike përtej fazës së denoncimit dhe retorikës në fazën e monitorimit dhe analizimit dhe përcjelljen e zhvillimit të këtyre ideve të rrepta nga rrënjët historike dhe sociale deri sa të arrijë konfrontimi serioz intelektual – duhet të eliminohet fenomeni i ekstremizmit dhe terrorizmit në rrënjët e tij dhe duhet të mbështeten përpjekjet e sigurisë, stabilitetit politik dhe ekonomik në të gjitha vendet e botës, dhe ne do të sigurojmë dhe mbrohemi nga shumë humbje të gjakrave dhe jetëve në konfrontime të sigurisë ose në operacione terroriste.

Përveç kësaj, ajo do të çojë në zhvillimin e reformës ekonomike dhe prosperitetit për njerëzit dhe individët. Thirrja  për rinovimin e ligjërimit fetar dhe rrethimin e këtij fenomeni. Politika e Sekretariatit të Përgjithshëm Botëror te Fetfave miraton metodën shkencore dhe metodologjike si një mjet efektiv në këtë konfrontim intelektual, duke përfshirë metodën e monitorimit dhe statistikat e sakta shkencore që monitorojnë Fetvatë Tekfiriste te ekstremistëve. Sekretariati ka përvetësuar parimin e punës institucionale kolektive, dhe nën flamurin e tij veprojnë më shumë se tetëdhjetë anëtarë dhe institucione që punojnë në fushën e fetvave, konferencat e mbajtura  ishin  nga konferencat më të rëndësishme me rolin e fetvave në stabilitetin e shoqërive, dhe këto konferenca globale patën rezultate të rëndësishme, siç është nisja e shumë iniciativave siç është legalizimi i fetvave dhe lëshimi i një statuti iniciativë globale që mëson imamët për fetfa si një qasje e pavarur e veçantë.

Sekretariati i Përgjithshëm  Botëror i Fetfave ka përgatitur modele të plota të këtyre kurrikulave, dhe Sekretariati ka kërkuar një plan shkencor sistematik për të çmontuar nyjet e mendimit radikal nga rrënjët e referencës, dhe këto përpjekje u kristalizuan nga lëshimi i një enciklopedie shkencore të titulluar (Udhëzues mysliman për të hedhur poshtë idetë e ekstremistëve), e cila është enciklopedia e parë që merret me kritikën e ideve tekfiriste,  Sekretariati i Përgjithshëm për Rolin e Fatwas dhe Autoritetet në Botë ka realizuar nga pozicioni i përgjegjësisë fetare dhe kombëtare që kërcënimi i terrorizmit nuk kufizohet në nivelin lokal, por gjithashtu ka një ndikim negativ në stabilitetin dhe sigurinë e vendeve të botës. Ky rrezik është i natyrshëm vetëm si rezultat nga pakujdesia dhe mospërfillja për shumë vite për t’i rezistuar këtij mendimi, dhe më pas Sekretariati ka kërkuar të zhvillojë programe trajnimi për shkencëtarët dhe myftinët dhe predikuesit në mbarë botën, në mënyrë që këto kuadro të kualifikohen për të përmbushur këtë mendim në botë.

Ibrahim  Nexhm

Sekretari i Përgjithshëm i Sekretariatit  Botëror i Fetfave

Related posts

Leave a Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

21 − = 19