15 Shkencëtarët Mysliman  dhe shpikjet e tyre të njohura

 Shkencëtarët myslimanë, përfshirë arabët, persët dhe turqit, ndoshta ishin qindra vjet përpara homologëve të tyre në Mesjetën Evropiane. Ata morën ndikim nga filozofia aristoteliane dhe neo-platonistët, si dhe Euklidi, Arkimedi, Ptolemeu dhe të tjerët. Myslimanët bënë zbulime të panumërta dhe shkruanin libra të panumërta rreth mjekësisë, kirurgjisë, fizikës, kimisë, filozofisë, astrologjisë, gjeometrisë dhe fushave të tjera .Artikulli i sotëm flet për shkencëtarët myslimanë më të njohur dhe shpikjet e tyre të mrekullueshme .

Ebu Nasr Al-Farabi (872 – 950) – Gjithashtu i njohur si Alpharabius. Shkencëtar dhe filozof arab, që konsiderohet si një nga mendimtarët më të shquar të erës mesjetare

Al-Battani (858 – 929) – Gjithashtu i njohur si Albatenius. Matematikant arab, shkencëtarë dhe astronom që përmirësuan vlerat ekzistuese për gjatësinë e vitit dhe të stinëve .

Ibn Sina (980 – 1037) – Gjithashtu i njohur si Avicena. Filozof dhe shkencëtar persian i njohur për kontributin e tij ndaj filozofisë dhe mjekësisë aristoteliane .

Ibn Battuta (1304 – 1369) – Gjithashtu i njohur si Shams ad-Din. Udhëtar arab dhe dijetar i cili shkroi një nga librat më të famshëm të udhëtimit në histori, Rihlah …

Ibn Rushd (1126 – 1198) – Ibn Rushd … Gjithashtu i njohur si Averroes. Filozof dhe dijetar arab që ka prodhuar një sërë përmbledhjesh dhe komentesh mbi shumicën e veprave të Aristotelit dhe Platonit

Muhammed ibn Musa el-Kuarizmi (780 – 850) -. Gjithashtu i njohur si Algoritmi ose Algaurizin. Veprat e tij prezantuan numrat hindu-arabë dhe konceptet e algjebrës në matematikën evropiane

Omar Khayyam (1048 – 1131) – Matematikan, astronom dhe poet persian, i njohur për arritjet e tij shkencore dhe Rubaiyat (“quatrains”) .

Thabit ibn Qurra (826 – 901) – Gjithashtu i njohur si Thebit. Matematikan, mjek dhe astronom arab, i cili ishte reformatori i parë i sistemit Ptolemeik dhe themeluesi i statikës

Abu Bakr Al-Razi (865 – 925) – Abu Bakr Al-Razi- Gjithashtu i njohur si Rhazes. Alkimist dhe filozof persian, i cili ishte një nga mjekët më të mëdhenj në histori .

Jabir Ibn Haiyan (722 – 804) – Gjithashtu i njohur si Geber. Babai i kimisë arabe i njohur për veprat e tij me influencë në alkiminë dhe metalurgjinë
Ibn Ishaq Al-Kindi (801 – 873) – Gjithashtu i njohur si Alkindusi. Filozof arab dhe shkencëtar, i cili njihet si i pari i filozofëve myslimanë peripatetikë

Ibn Al-Haytham (965 – 1040) – Gjithashtu i njohur si Alhazen. Astronom arab dhe matematikan i njohur për kontributin e tij të rëndësishëm në parimet e optikës dhe përdorimin e eksperimenteve shkencore

Ibn Zuhr (1091 – 1161) – Gjithashtu i njohur si Avenzoar. Mjeku dhe kirurgu arab, i njohur për librin e tij me ndikim, Al-Taisir Fil-Mudawat Wal-Tadbeer (Libri i Thjeshtimit në lidhje me Terapinë dhe Ushqimin)

Ibn Khaldun (1332 – 1406) – Historiani arab që zhvilloi një nga filozofitë më të hershme historike. Shpesh konsiderohet si një nga paraardhësit e historiografisë moderne, sociologjisë dhe ekonomisë

Ibn Al-Baitar (1197 – 1248) – shkencëtar, botanist dhe mjek arab, të cilët sistematikisht regjistruan zbulimet e bëra nga mjekët islamikë në mesjetë.

Postime te ngjajshme