TË DHËNA STATISTIKORE QË PASQYROHEN NË KUR’AN

A young Bahraini Shiite Muslim girl reads the Koran, Islam's holy book, during the holy fasting month of Ramadan at a mosque in the village of Sanabis, west of Manama, on July 27, 2013. AFP PHOTO/MOHAMMED AL-SHAIKH        (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images)

Ja pasqyra e disa prej tyre:

Koncepti Përmendur në Kur’an

Bota-(dynja) 115 herë
E përtejme-(ahireti) 115
Jeta 145
Vdekja 145
Engjëjt-(melekët) 88
Djalli-(shejtani) 88
Burri 24
Gruaja 24
Muajt e vitit 12
Dita 365
Deti 32
Toka 13

Dr. T. Al Suvaidan sqaron: në qoftë se mbledhim totalin e koncepteve të dy fjalëve “det” dhe “tokë”, del 45.

Nga një llogaritje e thjeshtë nxjerrim:

32/45 x 100 % = 71.11111111 %
13/45 x 100% = 28.88888888 %

Të dhënat e mësipërme pasqyrojnë çka njohim sot lidhur me raportin ujë-tokë në përqindje.

Mrekullitë e Kur’anit nuk kanë të mbaruar.

Përgatiti Roald A. Hysa, Tiranë

Postime te ngjajshme