Fitër Bajrami një festival unik i gëzimit për myslimanët

16_07_2015_8254522_Fiter_Bajrami_ne_prishtineFitër Bajrami është një festival unik. Nuk ka lidhje me ndonjë ngjarje historike, as nuk është i lidhur me ndryshimet e stinëve apo cikleve të bujqësisë. Nuk është një festival i lidhur në asnjë mënyrë me çështjet e kësaj bote. Domethënia e tij është thjesht shpirtërore. Është dita kur myslimanët e falenderojnë Allahun që u kishte dhënë atyre vullnetin, forcën dhe durimin për t’iu bindur urdhërimit të Tij gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Kjo ditë, në botën myslimane, sjell gëzim dhe lumturi. Gëzimi nuk është, megjithatë, në nisjen e muajit të Ramazanit, por është lumturia që besimtari e ndjen pas përfundimit me sukses të një detyre të rëndësishme. Së dyti, kjo festë siguron një mundësi të marrjes së mbështetjeve shpirtërore, pas muajit të Ramazanit.

Një mysliman tani mund të mendojë mbi forcën (ose dobësinë) e fuqisë së tij të vullnetit. Ai mund të shohë, në pasqyrë të Ramazanit, cilat janë pikat e forta (ose të dobëta) të karakterit të tij, sepse nën stresin e agjërimit, cilësitë e fshehura (ose të këqijat) e karakterit njerëzor dalin në sipërfaqe në një mënyrë kaq të qartë, ndoshta, nuk është e mundur ndryshe. Kështu që një burrë merr një shans për vetë-diagnozën e tipareve të karakterit të tij, që ndoshta askush tjetër nuk mund ta zbulojë kurrë. Së treti, kjo festë i urdhëron njerëzit e mirë për të ndarë një pjesë të asaj që kanë me vëllezërit e tyre të varfër. Në prag të Bajramit, një mysliman është i detyruar t’u japë ushqime nevojtarëve me peshë të caktuar, në emër të vetes dhe të çdo anëtari të familjes së tij, duke përfshirë edhe shërbëtorët dhe mysafirët që ishin me familjen e tij.

Kështu, feja përpiqet të forcojë cilësitë më të larta të karakterit njerëzor, për dallim nga materializmi që përpiqet ta bëjë atë robin e instinkteve më të ulta që e degradojnë atë në nivelin e kafshëve. Në këtë ditë, lutjet e veçanta do të mbahen në mbarë botën, mes lindjes së diellit dhe mesditës, kur myslimanët mblidhen, në kongregacione të mëdha, duke veshur rrobat më të mira që qëndrojnë krah për krah, duke demonstruar për secilin vëllazërinë universale e cila është një veçori tjetër dalluese e Islamit. Dhe për fund le të vendosim që në vitin e ardhshëm do të ndërtojmë një rend shoqëror që do të sillte jo vetëm përfitimet materiale, por edhe kënaqësinë shpirtërore.
Editioral nga redaksia e Foltash, 14.06.2018

Postime te ngjajshme