DALLIMI MES TË QENURIT MUSLIMAN DHE ISLAMIST

Tree-wallpaper-to-use-as-background-1 A ka dallim mes të qenurit musliman dhe të qenurit islamist?  Kur’ani fisnik kërkon nga njeriu që të jetë besimtar musliman e i përkushtuar pikë s’pari për veten e tij e jo për tjerët.

Muslimani: Beson që Zoti e mbron dhe ruan atë
Islamisti: Beson që ai po e ruan dhe mbron Zotin
Muslimani: E shikon besimin e vet
Islamisti: E shikon besimin e tjerëve
Muslimani: Është i përkushtuar të fitoj xhenetin
Islamisti: Është i bindur që tjerët pos tij do jenë në xhehenem
Muslimani: I kthehet Zotit në çështjet që e preokupojnë
Islamisti: I kthehet liderëve të vet ideologjik
Muslimani: Islamin e kupton si besim, moral dhe adhurim
Islamisti: Islamin e kupton si mjet për të mbizotëruar ndaj të tjerëve

Postime te ngjajshme