Lajme nga Vendi

Lajme nga Bota

 • Vlera e agjerimit gjatë muajit Sheval

   Pas përfundimit të Ramazanit është e pëlqyeshme të bëhet përcjellja e tij me agjerimin e gjashtë ditëve të muajit hënor 'Sheval'. Agjërimi i gjashtë ditë ...

 • NATA E KADRIT

  Shkruan: Muhammed Muteveli Esh-Sha’ravij NATA E KADRIT Nata e Kadrit është ajo natë në të cilën zbriti Kur’ani. Kur’ani është i përjetshëm, sepse ai është ...

 • Prindër dhe fëmijë

  Kur e shohim këtë çështje nën dritën e teksteve të shenj­ta, shohim se Kur’ani dëshiron që personat që Zoti i do, do t’i dojë e do të jetë i kënaqur me ta ...

 • Israja dhe Miraxhi, brenda kontekstit kohë dhe hapësirë

  Ditëve të fundit nëpër portale sa i përket natës së Israsë dhe Miraxhit, po lexojmë lloj lloj interpretime dhe shpjegime që jo vetëm se janë irracionale p ...

 • Namazi i Xhumasë

  Namazi i Xhumasë 1) Pozita e namazit të xhumasë mes namazeve të tjerë Si namaz, namazi i xhumasë nuk ka ndryshim nga namazet e tjerë; edhe në këtë ka kija ...

 • Forma e namazit të Pejgamberit sipas Shkollës Hanefite

  Mr. Ejup Haziri Hyrje Disa tema radhazi ia kemi kushtuar Ebu Hanifes dhe shkollës juridike hanefite, në mënyrë që të kuptohen drejt disa gjëra dhe të hidh ...

Analiza

Ekonomi

Sport